2018. december 10., hétfő


Első eredményeink

Ahogy a korábbi bejegyzések szóltak róla, a Kutya Agy- és Szövetbankot elsődlegesen azzal a céllal indítottuk el, hogy a felajánlott minták segítségével előrébb vihessük a kutyák (és közvetve az emberek) élettanának, betegségeinek, öregedésének, vagy akár viselkedésének jobb megértését. Azt talán nem is kell hangsúlyozni, hogy ez a fajta megértés, megismerés elengedhetetlen feltétele annak, hogy hatékonyabbá tegyük a betegségek gyógyítását, vagy lassítsuk az öregedés káros következményeinek kialakulását. 

Tavaly május óta, amikor az első felajánlást megkaptuk, sok fejlesztés történt a működésünkben, és ezek a fejlesztések továbbra is folyamatosan zajlanak. Célunk, hogy olyan tudományos alapot teremtsünk, melyre a jövőben hazai és külföldi kutatók egyaránt magabiztosan hagyatkozhatnak, mert tudják, hogy a mintáink minősége megbízható.

De mit jelent a „minőség” ebben az esetben? Talán furcsa is minőségről beszélni egy olyan kontextusban, ahol a ránk bízott, egykor hű társként, barátként élt állatok szöveteiről, az azokból származó mintákról van szó. Hiszen semmi esetre sem árucikkek, vagy valamiféle gyártósoron előállított termékek, melyeknek lenne „minősége”. Esetünkben tehát nem is erről a klasszikus, fogyasztói minőségről van szó – hanem egy olyan cél eléréséről, mely miatt maga a Szövetbank is létrejött. Fő célunk ugyanis, hogy olyan molekuláris vizsgálatokat tegyünk lehetővé a világ kutatói számára, melyeket más módon nem tudnának megvalósítani. A vizsgálatok tárgyát képező molekulák jelentős része nagyon érzékeny, ami azt jelenti, hogy különböző hatásokra, vagy egyszerűen csak az idő elteltével könnyedén elbomlik, vizsgálhatatlanná válik. Az elbomlott molekulák tehát nem tudnak már információt adni arról a kutatók számára, hogy mi volt a funkciójuk az élő sejtekben.
A minőség tehát egy Szövetbank esetében azt jelenti, hogy mindent megteszünk, hogy ezek az értékes, ám érzékeny molekulák (RNS, fehérje) minél stabilabban megőrződjenek az általunk gyűjtött mintákban. Ezt egyrészt úgy tudjuk biztosítani, hogy a felajánlott kutyákból a halált követő lehető legrövidebb időn belül kinyerjük a vizsgálni kívánt szöveteket. Ez a limit jelenleg négy óra  – vagyis ha az állat halála után négy órán belül nem férünk hozzá az agyhoz és más szövetekhez, akkor molekuláris vizsgálatokat már nem fogunk végezni rajtuk. Ilyenkor sem vész kárba a felajánlás, mert ilyenkor szövettani, anatómiai vizsgálatokra tesszük el a mintát, hiszen abból is sok érdekes dolgot tudhatunk meg. A másik feltétel, mely ahhoz szükséges, hogy „molekulárisan” jó minőségűek legyenek a mintáink, a megfelelő tárolás. A gyűjtött szöveteket minden esetben fagyasztva tároljuk, de szükség van egy speciális „molekula-stabilizáló” folyadékra is (a neve RNAlater), melybe a pici szövetdarabokat belemerítjük. Ebben a folyadékban, - 80°C-on aztán nagyon sokáig érintetlenül elállnak a szövetek, megőrizve az értékes molekulákat a jövő kutatásai számára. 

Első eredményünk tehát, melyet meg kellett mutatnunk a tudományos világ számára, az volt, hogy valóban képesek vagyunk jó minőségben, stabilan megőrizni ezeket a fontos molekulákat. Ennek igazolásához mi magunk végeztük el a legérzékenyebb molekulák, az RNS-ek kinyerését hat felajánlott kutya mintáiból, és megvizsgáltuk, hogy ezek az RNS-ek épségben megmaradtak-e. Méréseink, melyeket PCR reakció segítségével, azon belül is kvantitatív "Real-Time PCR" reakcióval végeztünk, azt mutatták, hogy a megcélzott RNS molekulák szintje nem különbözött jelentősen a kutyák között. Ez jó hír, mert ha bármelyik mintában bomlásnak indult volna az RNS, akkor azt ezzel a módszerrel észrevettük volna. Tudományos értelemben tehát megtettük az első lépést, hogy igazoljuk, van értelme és létjogosultsága a Kutya Agy- és Szövetbank működésének.

A mérésről itt látható egy ábra, mely azt mutatja meg, hogy három vizsgált gén RNS-ének mennyisége mennyire volt hasonló a különböző állatokban, többféle agyi régióban és izomszövetben.
A munkánk minősége szempontjából ez a legfontosabb eredmény, ha a molekuláris vizsgálatokat nézzük. 


Természetesen a jövőben szeretnénk a kutatók számára minél több lehetőséget biztosítani, így mintáink egy részét olyan módon tároljuk, hogy szövettani vizsgálatokra alkalmasak legyenek. Az alábbi képen például egy felajánlott kutya kisagyából származó metszet látható, ahol tankönyvbe illő minőségben ismerhetők fel a kisagy rétegei és a különböző sejttípusok. A nagy rózsaszín gömböcök például az úgynevezett Purkinje-sejtek, melyek a mozgásszabályozásban játszanak fontos szerepet.

Ezeken az szövettani metszeteken olyan molekuláris vizsgálatok is elvégezhetők, melyek a kevésbé bomlékony, a szövetekben megőrződő fehérje molekulákat mutatják ki. Ilyen, úgynevezett immunhisztokémiás felvételt is készítettünk már a felajánlásként érkezett agyszövetekből. Az immunhisztokémia sokszor egészen művészi eredményt ad, alább például az előző képen látható kisagyi régióban jelöltünk meg két különféle fehérjét piros és zöld színnel (a kék szín a sejtmagokban lévő DNS-t jelzi).

Mostanra tehát eljutottunk oda, hogy igazolni tudjuk, van értelme a Kutya Agy- és Szövetbank működésének, hiszen az eddig gyűjtött mintáink, melyeket az eddigi felajánlásokból nyertünk, már alkalmasak speciális molekuláris vizsgálatok elvégzésére. Ezek a vizsgálatok például az öregedés genetikai hátterének jobb megértéséhez vezethetnek el, tehát nagyon fontosan az emberek és a kisállatok számára is. 
Ahhoz azonban, hogy ezek a kutatások tényleg megvalósulhassanak, minél több mintára lesz szükségünk nekünk is, és más kutatóknak is, akik érdeklődnek a munkánk iránt. Kaptunk már megkeresést például az USA-ból, Varsóból és Prágából is. Mivel a bank csak alig másfél éve indult el, ezért most még sokszor nehézségbe ütközik, hogy segíteni tudjunk a minket megkereső kutatóknak, mert nincs elég mintánk. A gazdák hozzájárulása, a felajánlások tehát egyre fontosabbá válnak a számunkra, és mások számára is. 

Kérnünk persze nehéz, és talán nem is lehet. Hiszen mintáink beérkezése óhatatlanul valamilyen szomorú eseményhez, egy négylábú társ halálához kötődik. Ugyanakkor talán éppen ez a felajánlás az, mely egy pici reményt, pici fényt tud hozni az elkerülhetetlenbe, hiszen a minták jó célt szolgálnak, és hosszabb távon akár mások gyógyulásához is hozzájárulhatnak a belőlük nyert eredmények. 

Mindenkinek hálával tartozunk, aki eddig felajánlotta, vagy tervezi felajánlani kutyája testét, mikor eljön a búcsú ideje.
Köszönjük!

A Szövetbank működéséről részletes leírást itt olvashatnak:
https://kutyaetologia.elte.hu/szovetbank/

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése